Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Nawigacji

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  Ocena: brak danych
 • Akademia Morska w Gdyni
  Wydział Nawigacyjny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Morska w Szczecinie
  Wydział Nawigacyjny
  Ocena: pozytywna

Konkursy i olimpiady


Link do http://www.wwsi.edu.pl/